Dorothy

Användning

20-40 g/kg på totalvikten.

Den gör det möjligt att omformulera ditt recept. Fett och olja
kan reduceras upp till motsvarande vikt tillsatt kakförbättrare.
Beroende på det aktuella receptet kan äggmängden behöva
justeras. Dessutom kan fuktighetsbevarande tillsatser som
t.ex. glycerol reduceras i receptet, utan att slutproduktens
mjukhet påverkas.

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
2960
10 kg
Plasthink

Användning

20-40 g/kg på totalvikten.

Den gör det möjligt att omformulera ditt recept. Fett och olja
kan reduceras upp till motsvarande vikt tillsatt kakförbättrare.
Beroende på det aktuella receptet kan äggmängden behöva
justeras. Dessutom kan fuktighetsbevarande tillsatser som
t.ex. glycerol reduceras i receptet, utan att slutproduktens
mjukhet påverkas.

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
2960
10 kg
Plasthink