Röd färg, non azo

Lagring

Lagring

Torr och sval

Hållbarhetstid

Hållbarhetstid

360 dagar

Användning

Klar att använda. Blanda väl före användning.

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
6514
1 kg
Plastflaska

Användning

Klar att använda. Blanda väl före användning.

Förpackning

Kod
Storlek
Typ
Antal enheter på lastpallar
6514
1 kg
Plastflaska