Efterfrågan på den omdebatterade palmoljan ökar snabbt och förväntas fyrdubblas fram till 2050. Ända sedan problematiken bakom palmoljeproduktionen uppmärksammades i början av 2000-talet har debatten om palmoljan fortgått. Samtidigt har konsumentens efterfrågan om palmfria produkter ökat. Men vad är egentligen mest ansvarsfullt?

Palmoljan fick sitt stora genomslag när livsmedelsindustrin sökte efter ett fett som kunde ersätta de delvis härdade fetterna som också innehöll transfett. Palmolja innehåller inte naturligt transfett men har ändå många av dess goda egenskaper. Palmolja är till exempel halvfast vid rumstemperatur och stabil mot härskning, vilket bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkten den används i.

Livsmedelsproducenter använder ofta en blandning av olika fetter, där palmolja kan ingå. Livsmedel står för 72% av förbrukningen av palmolja globalt.

 

 

Enligt Mintel har andelen nya livsmedelsprodukter som innehåller palmolja minskat från 16% till 12% under de senaste fem åren. Efterfrågan av palmfria produkter ökar samtidigt på konsumentmarknaden, men till skillnad från många andra förflyttningar springer kravet inte ur ingrediensen i sig utan av den miljöpåverkan som produktionen av palmolja har.

Följande citat ur Mintels rapport Ingredient Watch on Palm Oil lyfter hur hållbarhet i hela produktionsledet väntas få större utrymme i konsumentens val i framtiden.

“Health was the defining food/drink trend of the 2010s, but sustainability will dominate the 2020s as pandemic-shocked consumers look for change. The next wave of healthy diets will be those that also support the health of the planet and everything on it. Consumers’ evolving holistic mindset about health and wellbeing will shift the conversation about healthy diets from ‘better for you’ to ‘better for us’.”

 

MED ELLER UTAN PALMOLJA FÖR BAGAREN?

Trots en stark konsumentdebatt för palmfritt väljer ändå många intresseorganisationer och marknadsledande livsmedelsföretag med stark hållbarhetsprofil att inte utesluta palmolja. Istället väljer man att använda certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja.

Eftersom palmen är oerhört resurseffektiv och producerar 4–9 gånger så mycket jämfört med raps, solros och soja, innebär det att ersättande oljor skulle behöva betydligt mer mark. Det skulle i sig kunna ge ännu större problem med ytterligare påverkan på den biologiska mångfalden. För att producera ett ton olja krävs 9,4 hektar för sesamolja, 2,9 hektar för olivolja, 1,4 för solrosolja och bara 0,4 hektar för att producera ett ton palmolja.

Sett till den globala livsmedelsförsörjningen är det därför inte en självklar lösning att helt utesluta palmoljan. I stället råder exempelvis WWF och branschorganisationer inom livsmedel att använda de möjligheter som finns när det gäller att arbeta för en mer ansvarsfull produktion. Det innebär också en ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet samt att verka för en större andel certifierad palmolja på marknaden.

Det finns dessutom ett flertal företag som har utvecklat alternativa tekniker att producera palmolja utan att behöva odla palmoljepalmen. Detta är en spännande utveckling som vi på Bakels följer med stort intresse.

THE ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

 

Som ett svar på de utmaningar som den klassiska palmoljeproduktionen medför initierades RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) av palmoljeproducenter, miljö- och sociala organisationer, återförsäljare, investerare och banker. Idag representeras hela kedjan från plantage till butik bland organisationens medlemmar.

För att förhindra att utbredning av oljepalmsplantage sker på bekostnad av regnskog och biologisk mångfald samt inte ska tränga undan ursprungsbefolkningen och dess rättigheter, utvecklade RSPO en standard för en mer hållbar produktion. Tillsammans med andra åtgärder och en stark lagstiftning har certifieringen en betydelsefull roll i att stoppa destruktiva plantage.

 

 

I november 2018 skärptes kriterierna för certifieringen ytterligare. Den nya standarden är ett viktigt verktyg för att säkerställa att palmoljan inte produceras på bekostnad av mänskliga rättigheter och miljö.

Bakels Sweden har varit medlem i RSPO sedan många år. På så sätt har vi möjlighet att enklare samverka med andra företag för att gemensamt driva marknaden mot en mer hållbar produktion.

UTVECKLA ETT HÅLLBART SORTIMENT MED BAKELS SWEDEN

 

Kanske är det bästa att ha en kombinerad strategi kring användning av palmolja. Till exempel kan förbrukningen av palmolja minskas så mycket det är möjligt, certifierad palmolja prioriteras och vid andra tillfällen kan helt palmfria råvaror användas. Det viktigaste är att lösningen är långsiktig och på riktigt hållbar.

På Bakels Sweden arbetar vi för att alla våra ingredienser ska vara hållbart producerade både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Vi strävar därför efter att använda segregerad certifierad palmolja så långt det är möjligt. Exempelvis producerar vi numera alla våra Tryfflar och Chockex på råvaror baserade på endast segregerad certifierad palmolja.

För bröd- och kakproducenter som väljer att helt avstå från ingredienser med ursprung i palmolja finns givetvis också helt palmfria alternativ inom samtliga av Bakels segment. Detta gäller exempelvis Dorothy PF, Bandex PF, Jilk PF och UPK remonser.    

Inom Bakels bevakar vi utvecklingen noga och söker alltid nya innovativa lösningar och råvaror för en hållbar produktion. 

Kontakta oss för mer information om Bakels Swedens palmfria sortiment eller om hur vi arbetar med ingredienser som har ursprung i certifierad och segregerad palmolja.