Bakels-gruppen kan i princip ställa en stark produktutveckling, tillverkningskapacitet och tekniskt stöd till förfogande för i princip alla ingredienser, som behövs på ett bageri. Vare sig der rör sig om bageri- och konditori-ingredienser för små eller större bagerier så kan Bakels-gruppen leverera produkten. Det kompletta produktsortimentet finns på sidan Produktsortiment. De huvudsakliga produktgrupperna är:

  • Brödförbättringspreparat för bröd-, kakor och andra konditoriprodukter
  • Förblandningar för bröd- och konditoriprodukter 
  • Bagerifetter och -oljor
  • Bakmjöler, torrjäst 
  • Konditoriglasyrer och fyllningskrämer 
  • Fruktfyllningar, geléer och arompastor 
  • Choklader och Non Temp-produkter 
  • Tryffel 

Grundprincipen för Bakels-gruppen är att alla produkter är säkra, högklassiga och ekonomiskt förnuftiga för förbrukaren.