Under sin långa historia har Bakels-gruppen alltid varit ledande när det gäller att lösa bageriproblem. 

Samtliga producerande företag i Bakels-gruppen har möjligheten att bedriva eget forskningsarbete och produktutveckling i enlighet med de egna behoven. Utnämnda centralenheten är ansvariga för det mer djupgående forskningsarbetet och produktutvecklingen och för att förmedla kunskaper och kompetenser till andra företag i gruppen.

Den kompletta och omfattande forsknings- och produktutvecklingsaktiviteten koordineras av Bakels Research, som också ansvarar för det kvalitativa forsknings- och produktutvecklingsarbetet för ingredienser och produktionsprocesser. Det nära samarbetet mellan lokala koncerner och centrala forskningsanstalter säkerställer att de koncerner, som hör till Bakels-gruppen verkligen/

"tänker globalt och handlar lokalt". 

FRAMTIDEN

Kompetenta och lojala medarbetare, ett världsomspännande nät och starka koncerner, som kontinuerligt mäter och uppdaterar sina kunskaper och kompetenser formar ett förbund, som garanterar att Bakels-gruppen även i framtiden är en leverantör i första ledet till bageri- och konditori-industrin.